How innovative are the leaders of the creative class?
What is the best way to design innovative services for people?

Creative Futures
October 10th-11th 2007
University Consortium Pori

The Creative Futures -conference sheds a critical view on the prospects for the leadership, creativity and innovations in the fields of technology, digital media, services and culture. The conference surveys the creative economy, education and research in the international field and from the point of view of futures studies.

Organisers:
Creative Leadership project - Turku School of Economics, Pori Unit and University of Art and Design Helsinki, Pori School of Art and Media with co-organisers:

Tampere University of Technology, Pori Unit, Advanced Multimedia Center; University of Turku School of Cultural Production and Landscape Studies; Turku School of Economics, Graduate School in Future Business Competencies TULIO

Creative Futures conference is an academic and multidisciplinary meeting place which is offered free of charge. The conference discusses business, leadership and future prospects of the creative industries critically and analytically. Special themes this year are regional effects of the creative economy and challenges of leadership in the creative field and the creative production process.

Keynote speakers in the conference are, among others, professor Junko Tohda (Hagoromo University of International Studies, Japan), professor Markku Wilenius (Turku School of Economics, Finland Futures Research Centre), professor Slavko Milekic (The University of the Arts, USA), professor Saara Taalas (Media Group, Turku School of Economics) and professor, research director Jussi Vähämäki (University of Joensuu, Department of Social Policy).

Conference workshop themes are:
- Creative Leadership and Organisations
- The Innovative Borderlines between Design and ICT
- Everyday Creativity and User Innovations
- Creativity in Futures Thinking, Futures Studies and Foresight
- Regional and Local Perspectives to Research and Education in the Creative Industries

The program will consist of keynote lectures and workshop sessions.

Call for Papers


Creative Futures 10.-11.10.2007
Porin yliopistokeskus

Järjestäjät:
Creative Leadership -hanke -Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö ja
Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto yhteistyössä
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö, Advanced Multimedia Center;
Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos;
Turun kauppakorkeakoulun TULIO-tutkijakoulu.

Creative Futures -konferenssi on osallistujille maksuton akateeminen ja monitieteinen kohtauspaikka. Konferenssissa tarkastellaan luovien toimialojen liiketoiminnan, johtamisen ja kansainvälistymisen tulevaisuudennäkymiä kriittisesti ja analyyttisesti. Konferenssin erityisteemoina ovat tänä vuonna luovan talouden alueelliset vaikutukset sekä luovien toimialojen johtamisen ja luovan tuotantoprosessin haasteet.

Konferenssin pääalustajia ovat muun muassa professori Junko Tohda (Hagoromo University of International Studies, Japani), professori Markku Wilenius (Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus) ja professori Slavko Milekic, (The University of the Arts, USA), professori Saara Taalas (Mediaryhmä, Turun kauppakorkeakoulu) ja professori, tutkimusjohtaja Jussi Vähämäki (Joensuun yliopisto).

Seminaarin työryhmien aiheita ovat mm.:
- luovan työn johtaminen organisaatioissa
- designin ja informaatioteknologian innovatiiviset rajapinnat
- arkipäivän luovuus ja käyttäjälähtöiset innovaatiot
- luovuus ja tulevaisuuden tutkimus
- alueelliset ja paikalliset näkökulmat luovan toimialan tutkimukseen ja koulutukseen

Konferenssissa on yleisöluentoja ja työryhmäistuntoja.

Lisätietoja Creative Leadership -hankkeesta verkkosivuilta: www.creativeleadership.fi

Tästä konferenssin rekisteröitymissivuille


Creative Futures Conference Proceedings
Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.)
Publication of Creative Leadership
University of Art and Design, Pori School of Art and Media
Taideteollisen korkeakoulun julkaisu C 6
Copyright: 2008 writers, Pori, Finland 2007
ISSN: 0786-1915
ISBN: 978-951-558-263-8
338 pages, pdf-file
Download publication: http://www11.uiah.fi/creativeleadership/cf07/cl_180608.pdf

   

Creative Leadership www.creativeleadership.fi
Turku School of Economics, Pori Unit www.pori.tukkk.fi
University of Art and Design, Pori School of Art and Media www.pori.uiah.fi